Picture13.jpg
  • Facebook
  • Instagram

COLORFUL

הפנטהאוז הצבעוני

  • Facebook
  • Instagram

הלקוח: אב לשלושה ילדים שעבר לפנטהאוז בעקבות גירושין ורצה לייצר לילדיו מרחב נעים ואופטימי לאחר שחייהם השתנו בעקבות השינוי המשפחתי.

האתגר: פנטהאוז בפתח-תקווה עם תכנון סטנדרטי, נטול עיצוב ואופי, אסופה של רהיטים לא קשורים בהכרח.

הרעיון העיצובי: לייצר עיצוב אופטימי וצבעוני שיגבש וייצר תחושה של בית ויתאים למצב המשפחתי החדש, לייצר עבור כל ילד חלל אישי עם ביטוי אישי.

התוצאה: בית משפחתי וחם, המשלב הומור וצבעים שמשדרים חיוניות ואנרגיה טובה,

שידור של רגשות באמצעות צבעים ואלמנטים תוך מחשבה אופטימית המגבשת את בני המשפחה.

בנוסף מרחב לכל ילד על פי אופיו, הבת ביקשה חדר של נסיכות והחדר עוצב בהתאם עם צבע סגול כצבע דומיננטי, עם מיטת נסיכות, ארון ווילונות שמוסיפים לחדר את המלכותיות שרצתה. הבן רצה חדר שמאפויין בצבעי מכבי... והילדה הגדולה קיבלה חדר יותר בוגר שמתאים למידותיה.

התמונות מדברות  עצמן>>